İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı 2013

Pazartesi, 11 Kas 2013 1 yorum

zeytinburnu belediyesi iş başvurusu 20133, zeytinburnu belediyesi iş ilanları, zeytinburnu belediyesi işçi alımı, zeytinburnu belediyesi memur alımı, zeytinburnu belediyesi memur alımı 2013, zeytinburnu belediyesi personel alımı, zeytinburnu belediyesi personel alımı 2013

İş başvurularınızı http://application2.ibb.gov.tr/pdcb/ adresindeki insan kaynakları bölümüne cvnizi bırakmak suretiyle yapabilirsiniz.

Detaylı Bilgi : www.ibb.gov.tr

Halk Bankası Personel Alımı 2014

Pazartesi, 03 Şub 2014 yorum yok

Halk Bankası Personel Alımı 2014

İşte 2014 Halk Bankası başvuru ekranı ;

Bankanın amaçlarını gerçekleştirmek üzere yapacağı faaliyetleri, optimum sayıda personel ile yerine getirmek,

İşin özelliğine uygun yetkinlikte personelin seçimi ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek,

Personelin kişiliğine önem vermek ve saygı duymak, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,

Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma ortamı sağlamak,

Personelin çalışma isteğini ve gücünü arttırıcı nitelikte iş ortamı ve sosyal ilişkiler kurulması imkanlarını sağlamak,

Personele yeteneklerine göre çalışma, yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit olanaklar sağlamak,

Hizmetin gerektirdiği nitelik ve sayıda insan gücünün bulunmasına imkan veren, personelin ilgi ve verimini yitirmeksizin göreve devamını özendiren ücret ve özlük hakları sistemini kurmak,

Personelin bilgi ve görgüsünü artırmada olanaklar sağlamak, başarılı personeli olanaklar ölçüsünde ödüllendirmek,

Personeli, kendilerini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek, personelin görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla gerekli iletişime açık olmak,

Personelin verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak, maliyet bilinci içinde çalışmalarını sağlamak,

Personeli, yaratıcı düşünmeye ve işlemleri geliştirecek yeni fikirler üretmeye özendirmek

Bankanın kurumsal kültür ve kimliğinin korunarak geliştirilebilmesi amacıyla, atamaların mümkün olduğu ölçüde banka içinden yapılmasını ilke olarak kabul etmek, buna göre boş kadrolara öncelikle banka içinden atama yapmak, çalışanları beceri, başarı, tahsil ve hizmet sürelerini dikkate alarak terfi ettirmek,

Personeli objektif kriterlere göre ve hakkaniyet ölçüleri içerisinde değerlendirmek.

Halkbankasına iş başvurusu yapmak için BURAYA TIKLAYIN

Categories: Personel Tags:

Danıştay Zabıt Katibi ve Hizmetli Alımı

Pazar, 02 Şub 2014 yorum yok

Danıştay Zabıt Katibi ve Hizmetli Alımı

T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NDAN

Başkanlığımızda görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12’nci maddesi ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2012 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı sonucuna göre 12. dereceli altı (6) Zabıt Katibi ile sözlü sınavı sonucuna göre 10-13. derece arası toplam oniki (12) Hizmetli kadrosuna personel alınacaktır.

Başvurular 31/01/2014-14/02/2014 tarihleri arasında Danıştay Başkanlığının internet sitesi olan http://www.danistay.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup; şahsen yapılan başvurular ile posta veya kargo yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 31/12/2013

BAŞVURU ŞARTLARI

1. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

a-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b-) 31/12/2014 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, (31/12/1979 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecektir.)

c-) 2012-KPSS lisans ve 2012-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre (lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

b) özel şartlar

a-) Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesinden mezun olmak,

b-) Diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun

olmak,

c-) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak,

ç-) Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazabilmek. (Vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınavına alınmayacaklardır.)

2. SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

Uygulama sınav sonucu ile birlikte kazanan adaylardan aşağıda istenilen belgelerin hangi tarihlerde teslim edileceği Başkanlığımızca ilan edilecektir.

a-) Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr doldurularak çıktısı imzalanan fotoğraflı form.) b-) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik No’lu) c-) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi, ç-) Daktilo veya Bilgisayar sertifikasının fotokopisi.

4. UYGULAMA, SÖZLÜ SINAVI VE YERLEŞTİRME a-) Uygulama sınavı;

Uygulama sınavına alınacak adayların hangi gün, saat ve yerde sınava alınacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.

Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazılması şarttır. (Vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınavına alınmayacaklardır.)

b-) Sözlü sınavı;

Uygulama sınavında başarılı olan adaylar için sözlü sınavın hangi gün, saat ve yerde yapılacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir. c-) Nihai başarı listesi;

Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının %40′ı, uygulama sınav puanının %40′ı ve sözlü sınav puanının %20′si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.

Yapılacak bu değerlendirme sonucu, en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday, aynı sayıda yedek aday, sözlü sınavın bitimini takip eden yedi gün içinde http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Sonuçların yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ç-) Atanma;

1- ) Atama işlemi öncesi istenilecek belgeler ile birlikte atama işleminin ne zaman yapılacağı nihai başarı listesi ile birlikte duyurulacaktır.

2- ) Atama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların atamadan sonra tespiti halinde yapılan atamalar iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

3- ) Ataması yapılanlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilerek, yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılacaktır.

Hesap Sahibi : EDİP ÜZEN TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI IBAN: TR45 0020 6000 0101 0626 1500 01 Saygılarımla.

Kaynak: memurlar.net

Categories: Personel Tags:

Metro AVM İş Başvurusu 2014

Cumartesi, 01 Şub 2014 yorum yok

Metro AVM personel alımı yapacak!

Metro AVM iş başvurusu yaparak sizde Metro AVM’ın gücünden güç alabilirsiniz. Metro AVM personel alımı haberlerinin yanı sıra bazı ilan sitelerinde yer alan Metro AVM eleman alımı ilanlarını sizler için burada paylaşmaya devam edeceğiz. Metro AVM insan kaynakları departmanının yaptığı açıklama şu şekilde:

Kurumsal bir şirkette kariyerinize devam etmek ister misiniz?

Çokuluslu bir yapıda görev almak ilginizi çeker mi?

Çok yönlü bir işin parçası olmak ve tecrübe kazanmak ister misiniz?

Öyleyse dünyanın 1 numaralı toptancı marketi METRO’ya hoş geldiniz!

29 ülkede, binlerce üreticiyi, milyonlarca müşteri ile buluşturan dünya devi METRO Toptancı Market’te sizler için de uygun pozisyonlar olabilir. Türkiye’de 27 mağazasıyla hizmet veren METRO, mağazalarında ve merkez ofisinde sizlere farklı kariyer fırsatları sunuyor.

Değerlendirme sürecimize dahil olmak için lütfen ilgili bağlantıdaki formu doldurunuz ve özgeçmişinizi de belirtilen mail adresine iletiniz.

METRO olarak sizlerle tanışmaktan büyük mutluluk duyacağız.

Categories: İş Başvurusu Tags:

Maxi Center AVM İş Başvurusu 2014

Cuma, 31 Oca 2014 yorum yok

Maxi Center AVM personel alımı yapacak!

Maxi Center AVM iş başvurusu yaparak sizde Maxi Center AVM’ın gücünden güç alabilirsiniz. Maxi Center AVM personel alımı haberlerinin yanı sıra bazı ilan sitelerinde yer alan Maxi Center AVM eleman alımı ilanlarını sizler için burada paylaşmaya devam edeceğiz. Maxi Center AVM insan kaynakları departmanının yaptığı açıklama şu şekilde:

Günümüzde hizmet sektöründe faaliyet gösteren her kurumun toplam kalite yönetimini benimseyen insan kaynakları uzmanlığına ihtiyacı vardır. İnsan gücü bir işletmenin en değerli varlığıdır. Çünkü rekabet avantajını yaratan insan faktörüdür.

Hamoğlu Holding; çalışanlarına birey olarak değer veren , adil davranan, başarılarını paylaşan, çalışanlarının kendilerini geliştirmeleri için gerekli ortamı hazırlayan güvenilir bir topluluktur.

Hamoğlu Holding ailesinde personel alımları yıllık insan gücü planlaması neticesinde, ihtiyaç duyulan kariyer seviyelerine göre gerçekleştirilmektedir.

Hamoğlu Holding İnsan Kaynakları uygulamalarının amacı, faaliyet gösterdiği alanlara en nitelikli insan gücünü yerleştirmek ve kalıcılığı sağlamaktır.

Buradan iş başvurusu yapabilirsiniz.

kaynak: ınternet

Categories: İş Başvurusu Tags:

M1 Meydan AVM İş Başvurusu 2014

Perşembe, 30 Oca 2014 yorum yok

M1 Meydan AVM personel alımı yapacak!

M1 Meydan AVM iş başvurusu yaparak sizde M1 Meydan AVM’ın gücünden güç alabilirsiniz. M1 Meydan AVM personel alımı haberlerinin yanı sıra bazı ilan sitelerinde yer alan M1 Meydan AVM eleman alımı ilanlarını sizler için burada paylaşmaya devam edeceğiz. M1 Meydan AVM insan kaynakları departmanının yaptığı açıklama şu şekilde:

“Mükemmel Müşteri Hizmeti” temel ilkemiz olduğundan, tüm çalışanlar teknik ve kişisel gelişim içerikli eğitimlerle desteklenirler.

İnsan Kaynakları tarafından yapılan ön görüşmeler; adayın kişisel gelişim düzeyi, kişilik ve alışkanlıklarının işin niteliğine, kurum kültürüne, takım çalışmasına uygunluğunun analiz edildiği aşamadır. Mesleki gelişim adına teknik görüşmeler birim yöneticileri tarafından yapılır.

Buradan iş başvurusu yapabilirsiniz.

kaynak: ınternet

Categories: İş Başvurusu Tags:

Keskinoğlu Tavukçuluk İş Başvurusu 2014

Çarşamba, 29 Oca 2014 1 yorum

Keskinoğlu personel alımı yapacak!

Keskinoğlu iş başvurusu yaparak sizde Keskinoğlu’ın gücünden güç alabilirsiniz. Keskinoğlu personel alımı haberlerinin yanı sıra bazı ilan sitelerinde yer alan Keskinoğlu eleman alımı ilanlarını sizler için burada paylaşmaya devam edeceğiz. Keskinoğlu insan kaynakları departmanının yaptığı açıklama şu şekilde:

Şirketimizin yönetim gücünü arttıracak, daha rekabetçi ve verimli olmasını sağlayacak sistemleri uygulamak, çalışmalara öncülük etmek, destek olmak ve takip etmek.

Keskinoğlu, 1963 yılından beri gıda sektöründe hizmet veren, yaklaşık 3200 kişiye istihdam olanağı sağlayan Türkiye’nin ilk ve tek tam entegre tavukçuluk kuruluşudur.

Keskinoğlu Şirketler Grubu; piliç eti, ticari yumurta, organik gübre, viol, yem, zeytinyağı ve sabun üretiminin yanı sıra, damızlık civciv ve yarka yetiştiriciliği, etlik ve yumurta yönlü civciv üretimi, lojistik ve son olarak Tavvuk restaurantları ile hizmet sektöründe faaliyet göstermektedir.

Keskinoğlu, merkezi Akhisar’da kurulu olan işletmeleri, on bir farklı Bölge Müdürlüğü ve yaygın bayilik sistemi ile Türkiye genelinde geniş bir dağıtım ağına sahiptir.

Günümüz gıda ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ürün grubunu sürekli yenileyen Keskinoğlu, uluslararası standartlarda üretim yapmaktadır. Keskinoğlu tesisleri Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgeleri BRC, ISO 9001 ve ISO 22000 belgelerine sahiptir.

Geçmişin değerleriyle geleceğe yön veren, özverili ve disiplinli çalışan, kaliteden asla ödün vermeyen, çevreye ve topluma karşı duyarlı, başarılı takımı sayesinde 2010 yılı İstanbul Sanayi Odası (ISO) ilk 500 firma sıralamasında 88. sırada yer almıştır.

Misyonumuz; tüketicilerimiz, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla uzun vadeli ilişkiler kurmak ve sürdürmek, bu suretle de en sağlıklı, güvenilir, lezzetli ve kaliteli ürünleri, üstün hizmet anlayışıyla sunarak, yaşamlarınızı kolaylaştırmak ve mutluluğunuzu arttırmaktır.

En değerli öz kaynağımız olan çalışanlarımız; doğru işe doğru insan mantığından hareketle gerek işe alım sürecinde, gerekse çalışma süresince en etkin olabilecekleri alanda değerlendirilmektedir. Ayrıca kurum içi ve kurum dışı eğitim faaliyetleri ile çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimleri arttırılmaktadır.

Ekibimize uyum sağlayacak, dinamik, iletişim yeteneği güçlü, sürekli gelişimi ilke edinmiş adaylarımızın da aramıza katılması ile bir dünya markası olma vizyonumuzu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Buradan iş başvurusu yapabilirsiniz.

kaynak: ınternet

Categories: İş Başvurusu Tags:

Diyanet İşleri Müfettiş Yardımcılığı Alımı

Salı, 28 Oca 2014 yorum yok

Diyanet İşleri Müfettiş Yardımcılığı Alımı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Müfettiş Yardımcılığı Sınavı

Başkanlığımız, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığındaki genel idare hizmetleri sınıfına ait 7. derece 4 adet müfettiş yardımcılığı kadrosuna sınavla eleman alınacaktır.

I. SINAVA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR:

1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara ek olarak aşağıdaki özel şartları taşımak.

a) En az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş olmak,

b) Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) Başkanlık teşkilatında vaizlik, dengi ve üstü görevlerde en az 2 yıl görev yapmış olmak ve sınav ilan tarihinde Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak,

ç) A Grubu kadrolara atanacaklar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak (21/05/2011 tarihinden önce Diyanet İşleri Başkanlığındaki kadrolara ilgili mevzuatı gereğince atanmış olanlarda bu şart aranmaz),

d) Sağlık durumu her türlü iklim şartlarında müfettişlik yapmaya elverişli olmak.

2) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen ortak nitelik şartını taşımak.

3) Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarısız olanlar, bir daha bu sınava katılamazlar.

4) Aylıktan kesme ve üstü disiplin cezası almamış olmak.

II. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

Yazışma adresi ve T.C. kimlik numarasının bulunduğu başvuru dilekçesine aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği.

c) İki adet vesikalık fotoğraf.

ç) Adli sicil kaydına dair yazılı beyan.

d) Adayın öğrenim gördüğü okulları, daha önce yaptığı iş ve görevleri, bildiği yabancı dil ve seviyesini, varsa katıldığı sosyal faaliyetler ile gerekli gördüğü diğer bilgileri içeren, kendi el yazısıyla yazılmış öz geçmiş.

III. SINAV KONULARI VE ŞEKİLLERİ:

Müfettiş Yardımcılığı sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yazılı sınav şu konularda yapılır: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başkanlığın Diğer Mevzuatı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, Türkçe Kompozisyon ve Arapça.

Sözlü sınav şu konulardan yapılır: Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Anlamı, Tefsir, Hadis, Akaid, Fıkıh, Siyer-i Nebi, Türk-İslam Tarihi, Genel Kültür ve Yazılı Sınav Konuları.

Yazılı sınav sırasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi fotoğraflı bir kimlik belgesinin bulundurulması gerekir.

IV. BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular, istenen belgelerle birlikte, en geç 17/02/2014 Pazartesi günü Saat 18:00’a kadar Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bizzat veya posta ile yapılır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

V. SINAV TARİHİ VE YERİ:

Giriş sınavının yazılı bölümü; 24/02/2014 Pazartesi günü Saat: 14.00’da Diyanet İşleri Başkanlığında yapılacak, yazılı sınavı kazananlara sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir.

VI. MÜRACAAT ADRESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 147/A 06800 Çankaya/Ankara

Kaynak: memurlar.net

Categories: Personel Tags:

Vaillant İş Başvurusu 2014

Pazartesi, 27 Oca 2014 yorum yok

Vaillant personel alımı yapacak!

Vaillant iş başvurusu yaparak sizde Vaillant’ın gücünden güç alabilirsiniz. Vaillant personel alımı haberlerinin yanı sıra bazı ilan sitelerinde yer alan Vaillant eleman alımı ilanlarını sizler için burada paylaşmaya devam edeceğiz. Vaillant insan kaynakları departmanının yaptığı açıklama şu şekilde:

%100 Tüketici Memnuniyeti ilkesi doğrultusunda çalışan Vaillant Türkiye’de İnsan Kaynakları Yönetimi, kalite hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
Şirketimiz, globalleşen dünya ekonomisinin giderek ağırlaşan ve değişen rekabet koşullarında stratejik hedeflere ulaşabilmek için ekibini kalitesi yüksek çalışanlar ile güçlendirmektedir.
Vaillant , “Isıtma ve Soğutma” Sektöründe dünya üzerinde 134 Yıldır hizmet vermektedir. Vaillant Türkiye ailesi olarak “Yüksek kalite hedeflerine ancak bireysel kalite” ile ulaşılabileceğine inanmaktayız. Bu doğrultuda tüm çalışanlarımızı yoğun rekabet ortamında şirketin gücünü ve performansını etkileyen, kalite yaklaşımını temsil eden, taklit edilemeyen kişiler olarak görmeyi arzu ediyoruz.
Çalışan profilimiz, konusunda uzman, sosyal yetkinliği üst seviyede, geleceği şekillendirebilen, takım ruhuna inanan, şirkete ve çalıştığı fonksiyona yönelik yüksek motivasyon sahibi, başarıyı hedefleyen, dinamik, yaratıcı, yeniliğe ve gelişime açık, katma değer yaratmaya istekli kişilerden oluşmaktadır .

Vaillant Grup Türkiye’de personel seçimi, kısa ve uzun vadeli şirket hedefleri doğrultusunda yapılan büyüme stratejileri ve kariyer planlamalarına göre İnsan Kaynakları Bölümü tarafından yürütülmektedir.
Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Genel Müdürlük adresimizi ziyaret ederek direkt form doldurabilmektedirler. Günümüz elektronik iletişim çağında internet üzerinden yapılan başvurular için online adres ; ik@vaillant.com.tr ve http://kariyer.net olarak kullanılmakta, elektronik ortam tercih edilmektedir. Aynı zamanda başvurmak isteyen adaylar; Vaillant web sayfası üzerinden de özgeçmiş bırakabilir, başvuru yapabilir ve görüntüleyebilmektedirler.
Şirketimizin oluşan personel ihtiyacı ilan ile duyurulmaktadır. İlan edilen pozisyona yönelik yapılan başvurular içinden iş başvurusunda bulunan adayların mesleki yetkinlikleriyle pozisyonun gereklilikleri doğrultusunda ön seçim yapılarak ilk görüşmeler yapılmaktadır. İlk görüşmelerin neticesinde pozisyona uygunlukları belirlenen adaylar, ikinci aşama değerlendirmelere davet edilmektedirler. İkinci aşama değerlendirmelerde değerlendirme merkezi uygulamaları, yetkinlik bazlı mülakatlar, vak’a çalışmaları ve test uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Bu operasyonel görüşmelerin neticesinde olumlu ilerleyen adaylar ile yetkinlik bazlı mülakat için görüşme yapmaya davet edilmektedir. Bu görüşme neticesinde süreç olumlu seyrettiği taktirde adaya iş teklifi yapılmaktadır. Olumsuz süreçlenen iş görüşmeleri ile ilgili geri dönüş ve bilgilendirme adaylara görüşme yapılan ay içinde yapılmaktadır.

kaynak: ınternet

Categories: İş Başvurusu Tags:

CarrefourSA AVM İş Başvurusu 2014

Pazar, 26 Oca 2014 1 yorum

CarrefourSA AVM personel alımı yapacak!

CarrefourSA AVM iş başvurusu yaparak sizde CarrefourSA AVM’ın gücünden güç alabilirsiniz. CarrefourSA AVM personel alımı haberlerinin yanı sıra bazı ilan sitelerinde yer alan CarrefourSA AVM eleman alımı ilanlarını sizler için burada paylaşmaya devam edeceğiz. CarrefourSA AVM insan kaynakları departmanının yaptığı açıklama şu şekilde:

ECE Türkiye, Alman ECE Grubu tarafından Ekim 2000 tarihinde İstanbul’da kuruldu. Şirket, Türkiye’de büyük ölçekli alışveriş merkezi yatırım projelerinin geliştirilmesi, planlanması, inşaatı, kiralanması, yönetimi ve finansmanı alanında hizmet veriyor.

Uzun vadeli yatırım ve yönetim projeleriyle ilgilenen ECE Türkiye, İstanbul’da Metrocity, Beylikdüzü Migros Alışveriş Merkezi, CarrefourSA Maltepe Park, Neomarin AVM ve CarrefourSA BAHÇEPARK AVM’yi, Ankara’da ANKAmall, Antalya’da Antalya Migros Alışveriş Merkezi ve TerraCity AVM’yi, İzmir’de CarrefourSA Karşıyaka AVM’yi ve Eskişehir’de Espark Alışveriş Merkezi’ni yönetiyor. Şirketin aynı zamanda İstanbul Beylikdüzü / Esenyurt bölgesinde € 220 milyon yatırımla gerçekleştirdiği Marmara Park Alışveriş Merkezi 250 mağaza ve 100.000 m2 kiralanabilir alanla 18 Ekim 2012 tarihinde açıldı. Şirketin ayrıca, Türkiye’nin değişik şehirlerinde yatırım aşamasında veya inşaatı süren projeleri de bulunuyor.

Buradan firmanın web sitesine gidebilirsiniz.

Categories: İş Başvurusu Tags: